Projekty instalacji Kraków i okolice

IS Pracownia Projektowo-Usługowa oferuje usługi w zakresie wykonywania projektów budowlanych oraz wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę obiektów budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej, stacji paliw, myjni samochodowych lub przyłączy mediów do nieruchomości.

Pracownia specjalizuje się w projektowaniu:


  • instalacji sanitarnych,
  • przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sieci gazowych,

Pracownia wykonuje również projekty:


  • bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo),
  • zagospodarowania wód opadowych,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • stacji uzdatniania wody,
  • operaty wodnoprawne.

Możliwa jest również realizacja projektów instalacji centralnego ogrzewania, HVAC wraz z branżą elektryczną.