Oferta dla Inwestorów

Zapraszam do współpracy klientów indywidualnych.

Jeśli w ramach Twojej inwestycji potrzebna jest realizacja projektu:

– instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych),
– przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości,
– zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych aby umożliwić wykonanie przyłączy.

Możliwa jest również realizacja projektów instalacji centralnego ogrzewania, HVAC wraz z branżą elektryczną.

Ponad to jeśli planujesz wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych na cele ogrodowe lub oprowadzenie do kanalizacji, przydomowej oczyszczalni ścieków zapraszam do kontaktu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.